Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за премахване на митата върху определени продукти ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за премахване на митата върху определени продукти
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the elimination of customs duties on certain products ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the elimination of customs duties on certain products
Дата на документа: 08/09/2020
№ на документ: COM(2020) 496
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове