Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Доклад за стратегическото прогнозиране от 2020 г. СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРОГНОЗИРАНЕ — ОЧЕРТАВАНЕ НА КУРСА КЪМ ПО-ИЗДРЪЖЛИВА ЕВРОПА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 2020 Strategic Foresight Report STRATEGIC FORESIGHT – CHARTING THE COURSE TOWARDS A MORE RESILIENT EUROPE
Дата на документа: 09/09/2020
№ на документ: COM(2020) 493
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове