Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Швеция да прилага намалена ставка за данъчно облагане на електроенергията, която се доставя пряко на плавателни съдове при престоя им на котвена стоянка в пристанища, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC
Дата на документа: 14/09/2020
№ на документ: COM(2020) 497
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове