Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първи доклад относно изпълнението на многогодишния план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси {SWD(2020)171}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL First report on the implementation of the Multiannual Plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks {SWD(2020)171}
Дата на документа: 14/09/2020
№ на документ: COM(2020) 494
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове