Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценка на това дали държавите членки надлежно са установили всички уредени в тяхното право видове доверителна собственост и сходни правни форми и дали за тях се прилагат задълженията по Директива (ЕС) 2015/849
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL assessing whether Member States have duly identified and made subject to the obligations of Directive (EU) 2015/849 all trusts and similar legal arrangements governed under their laws
Дата на документа: 16/09/2020
№ на документ: COM(2020) 560
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове