Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти (МСМП) по отношение на условията за присъединяване на Република Узбекистан към Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на членовете на Международния съвет за маслиновите продукти (МСМП) по отношение на условията за присъединяване на Република Узбекистан към Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) with respect to the accession of the Republic of Uzbekistan to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015 ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with the accession of the Republic of Uzbekistan to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Дата на документа: 17/09/2020
№ на документ: COM(2020) 495
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове