Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложението за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на 66-ата сесия на Комитета по Хармонизираната система към Световната митническа организация във връзка с предвиденото приемане на мнения за класиране, решения за класиране, изменения на Обяснителните бележки към Хармонизираната система или други съвети относно тълкуването на Хармонизираната система и препоръки за осигуряване на унифицирано тълкуване на Хармонизираната система съгласно Конвенцията по Хармонизираната система
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the 66th session of the Harmonized System Committee of the World Customs Organization in relation to the envisaged adoption of Classification Opinions, classification decisions, amendments to the Harmonized System Explanatory Notes or other advice on the interpretation of the Harmonized System and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the Harmonized System under the Harmonized System Convention ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the 66th session of the Harmonized System Committee of the World Customs Organization in relation to the envisaged adoption of Classification Opinions, classification decisions, amendments to the Harmonized System Explanatory Notes or other advice on the interpretation of the Harmonized System and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the Harmonized System under the Harmonized System Convention
Дата на документа: 21/09/2020
№ на документ: COM(2020) 585
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове