Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за изменение на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на присъединяването на Независимата държава Самоа и Соломоновите острови и бъдещите присъединявания на други тихоокеански островни държави ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за изменение на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на присъединяването на Независимата държава Самоа и Соломоновите острови и бъдещите присъединявания на други тихоокеански островни държави
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement amending the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the accessions of the Independent State of Samoa and the Solomon Islands, and of future accessions of other Pacific Island States
Дата на документа: 22/09/2020
№ на документ: COM(2020) 576
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове