Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение (ЕС) 2020/721 на Съвета от 19 май 2020 г., така че в него да бъде включена позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната морска организация по време на 75-атата сесия на Комитета по опазване на морската среда и 102-рата сесия на Комитета по морска безопасност във връзка с одобряването на циркулярно писмо MSC-MEPC.5 относно типово споразумение за упълномощаване на признати организации, действащи от името на администрацията
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Council Decision (EU) 2020/721 of 19 May 2020 to include the position to be taken on behalf of the European Union in the International Maritime Organization during the 75th session of the Marine Environment Protection Committee and the 102nd session of the Maritime Safety Committee on the approval of a MSC-MEPC.5 circular on a Model Agreement for the authorisation of Recognised Organisations acting on behalf of the Administration
Дата на документа: 28/09/2020
№ на документ: COM(2020) 586
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове