Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Преминаване към следващото ниво на Митническия съюз: план за действие
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Taking the Customs Union to the Next Level: a Plan for Action
Дата на документа: 28/09/2020
№ на документ: COM(2020) 581
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове