Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантически океан по отношение на подаденото от Обединеното кралство заявление за присъединяване към посочената конвенция, и за отмяна на Решение (ЕС) 2019/937
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the framework of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean as regards the application for accession to that Convention submitted by the United Kingdom and repealing Decision (EU) 2019/937
Дата на документа: 28/09/2020
№ на документ: COM(2020) 626
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове