Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на Програмата за подкрепа на структурните реформи
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Mid-term evaluation of the Structural Reform Support Programme
Дата на документа: 30/09/2020
№ на документ: COM(2020) 603
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове