Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за вътрешното корабоплаване и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн във връзка с приемането на стандарти относно плавателните съдове по вътрешните водни пътища
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the European Committee for drawing up Standards in the field of Inland Navigation and in the Central Commission for the Navigation on the Rhine on the adoption of standards concerning technical requirements for inland waterways vessels
Дата на документа: 30/09/2020
№ на документ: COM(2020) 632
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове