Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. Ситуация в областта на върховенството на закона в Европейския съюз {SWD(2020)325} {SWD(2020)311} {SWD(2020)314} {SWD(2020)310} {SWD(2020)313} {SWD(2020)320} {SWD(2020)321} {SWD(2020)322} {SWD(2020)326} {SWD(2020)306} {SWD(2020)312} {SWD(2020)324} {SWD(2020)302} {SWD(2020)300} {SWD(2020)304} {SWD(2020)301} {SWD(2020)323} {SWD(2020)307} {SWD(2020)305} {SWD(2020)303} {SWD(2020)319} {SWD(2020)308} {SWD(2020)318} {SWD(2020)316} {SWD(2020)309} {SWD(2020)317} {SWD(2020)315}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 Rule of Law Report The rule of law situation in the European Union {SWD(2020)325} {SWD(2020)311} {SWD(2020)314} {SWD(2020)310} {SWD(2020)313} {SWD(2020)320} {SWD(2020)321} {SWD(2020)322} {SWD(2020)326} {SWD(2020)306} {SWD(2020)312} {SWD(2020)324} {SWD(2020)302} {SWD(2020)300} {SWD(2020)304} {SWD(2020)301} {SWD(2020)323} {SWD(2020)307} {SWD(2020)305} {SWD(2020)303} {SWD(2020)319} {SWD(2020)308} {SWD(2020)318} {SWD(2020)316} {SWD(2020)309} {SWD(2020)317} {SWD(2020)315}
Дата на документа: 30/09/2020
№ на документ: COM(2020) 580
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове
 • Изтегли (40431920_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (4043201_BG_ACT_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (4043211_EN_ACT_part1_v8.docx)
 • Изтегли (40432222_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (4043231_BG_ACT_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40432443_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (40432536_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (40432642_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40432748_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40432838_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40432933_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40433045_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40433136_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40433229_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40433338_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40433447_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40433549_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40433643_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (40433740_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40433833_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40433917_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40434013_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40434138_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40434245_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40434348_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40434449_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40434532_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40434622_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40434741_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40434839_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40434942_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40435034_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40435146_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40435247_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40435347_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40435432_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40435530_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40435637_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40435741_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40435811_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40435929_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40436031_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40436135_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40436217_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40436344_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40436437_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (4043651_FR_ACT_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40436646_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40436738_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40436816_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40436920_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40437016_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40437134_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40437230_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40437313_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40437439_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40437535_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40437644_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40437747_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40437849_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40437931_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (4043801_FR_ACT_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40438111_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40438236_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (4043831_EN_ACT_part1_v8.pdf)
 • Изтегли (40438449_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40438540_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40438636_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40546211_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40546320_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40546422_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40546513_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40546611_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40546717_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40546820_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40546922_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40547022_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40547111_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40547211_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40547317_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40547413_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40547517_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40547613_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40547722_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40547817_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40547920_EN_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40548016_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40548116_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40548222_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40548313_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40548422_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40548520_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40548616_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40548711_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40548813_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40548911_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40549016_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40549120_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40549217_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40549313_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40549417_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40549520_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40549616_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40549716_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40549831_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40549936_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (40550033_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40550136_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550232_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550329_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40550430_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550530_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550629_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550734_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550833_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40550930_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551031_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40551136_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551232_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551334_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40551433_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40551533_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551634_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551732_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40551833_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40551934_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40552030_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40552132_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40552230_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40552335_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40552431_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40552529_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40552635_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40552735_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40552834_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40552935_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40553029_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40553134_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40553231_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40553330_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40553431_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40553535_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40553629_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40553731_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40553832_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40553936_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (40554033_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40554129_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40554235_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40554332_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40554436_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40554536_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40554641_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40554737_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40554839_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40554942_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40555038_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40555139_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40555237_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40555337_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40555443_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf)
 • Изтегли (40555540_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40555639_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40555737_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40555841_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40555942_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40556037_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40556138_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40556237_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40556341_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40556438_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40556543_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40556643_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40556741_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40556843_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40556939_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40557038_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40557140_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40557241_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40557343_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40557439_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40557540_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40557643_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.docx)
 • Изтегли (40557740_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40557842_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40557942_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40558038_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40558138_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40558239_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40558342_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40558441_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40558540_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40558642_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40558740_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40558846_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40558949_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40559046_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40559146_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40559247_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40559347_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40559444_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40559547_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40559644_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40559746_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40559848_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40559948_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40560045_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40560144_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40560248_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40560346_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40560445_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40560544_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40560649_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40560744_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40560845_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40560946_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40561044_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)
 • Изтегли (40561147_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.docx)
 • Изтегли (40561247_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40561348_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40561449_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40561547_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40561648_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40561745_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40561849_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.docx)
 • Изтегли (40561945_BG_autre_document_travail_service_part1_v2.pdf)
 • Изтегли (40562049_FR_autre_document_travail_service_part1_v2.docx)
 • Изтегли (40562145_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40562248_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)
 • Изтегли (40562349_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf)