Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - РАЗВИТИЕ И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ВЪНШНАТА СЛУЖБА: 2007—2008 Г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - DEVELOPMENT AND CONSOLIDATION OF THE EXTERNAL SERVICE: 2007-2008
Дата на документа: 10/05/2007
№ на документ: COM(2007) 206
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове