Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно предложенията за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета относно общата организация на пазарите в сектора на захарта и Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 320/2006 за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2006 относно общата организация на пазарите в сектора на захарта
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION concerning proposals to amend Council Regulation (EC) No 318/2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector and Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 318/2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector
Дата на документа: 07/05/2007
№ на документ: COM(2007) 227
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове