Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно финансовите инструменти на многогодишната програма за предприемачество и в частност за малки и средни предприятия (МСП) (2001-2006) (съгласно член 5, параграф 1 от Решение на Съвета 2000/819/EО от 20.12.2000 година, изменено с Решение 593/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21.7.2004 година)
Заглавие на английски: REPORT TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the financial instruments of the multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2006) - (pursuant to Article 5(1) of Council Decision of 20.12.2000, as amended by Decision 593/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21.7.2004)
Дата на документа: 04/05/2007
№ на документ: COM(2007) 235
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове