Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването на към Европейския съюз на Република България и Румъния - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION On the signature and provisional application of an Additional Protocol to the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union - Proposal for a COUNCIL DECISION On the conclusion of an Additional Protocol to the Association Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union
Дата на документа: 07/05/2007
№ на документ: COM(2007) 237
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове