Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно изследвания на структурата на земеделските стопанства и проучване на методите за селскостопанско производство и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods and repealing Council Regulation (EEC) No 571/88
Дата на документа: 10/05/2007
№ на документ: COM(2007) 245
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове