Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно опита, придобит при прилагането на Регламент (EО) № 1228/2003 г. "Регламент за трансграничния обмен на електроенергия"
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Report on the experience gained in the application of the Regulation (EC) No 1228/2003 "Regulation on Cross-Border Exchanges in Electricity"
Дата на документа: 15/05/2007
№ на документ: COM(2007) 250
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове