Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Кипър
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 974/98 as regards the introduction of the euro in Cyprus
Дата на документа: 16/05/2007
№ на документ: COM(2007) 257
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове