Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - КОНВЕРГЕНТЕН ДОКЛАД ЗА 2007 ГОДИНА - МАЛТА (изготвен в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора по искане на Малта)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - CONVERGENCE REPORT 2007 ON MALTA (prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty at the request of Malta)
Дата на документа: 16/05/2007
№ на документ: COM(2007) 258
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове