Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора относно приемане от страна на Малта на единната валута на 1 януари 2008 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Malta of the single currency on 1 January 2008
Дата на документа: 16/05/2007
№ на документ: COM(2007) 259
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове