Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator
Дата на документа: 23/05/2007
№ на документ: COM(2007) 263
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове