Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Дата на документа: 23/05/2007
№ на документ: COM(2007) 268
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове