Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮНИ 2000 Г. ОТНОСНО КРАЙПЪТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ НА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 JUNE 2000 ON THE TECHNICAL ROADSIDE INSPECTION OF THE ROADWORTHINESS OF COMMERCIAL VEHICLES CIRCULATING IN THE COMMUNITY
Дата на документа: 23/05/2007
№ на документ: COM(2007) 270
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове