Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването и временното прилагане на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и държавата Израел - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и държавата Израел
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the signature and provisional application of the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the European Community and the State of Israel - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the European Community and the State of Israel
Дата на документа: 30/05/2007
№ на документ: COM(2007) 276
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове