Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ГОДИШЕН ДОКЛАД ДО ОРГАНА, КОЙТО ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТИ, ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2006 Г.
Заглавие на английски: ANNUAL REPORT TO THE DISCHARGE AUTHORITY ON INTERNAL AUDITS CARRIED OUT IN 2006
Дата на документа: 30/05/2007
№ на документ: COM(2007) 280
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Одит
Kомисии
Връзки
Текстове