Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) НА СЪВЕТА относно установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EURATOM) laying down maximum permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of radiological emergency
Дата на документа: 05/06/2007
№ на документ: COM(2007) 302
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове