Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ в съответствие с член 251, параграф 2 алинея втора на Договора за създаване на ЕО относно общата позиция на Съвета по приемането на Директива на Европейския парламент и Съвета за качеството на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council Directive on ambient air quality and cleaner air for Europe
Дата на документа: 29/06/2007
№ на документ: COM(2007) 320
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове