Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за резултатите от помощите, разрешени във Финландия за определени количества семена и определени количества семена за зърнени култури - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение Регламент (ЕО) № 1947/2005 относно националната помощ, отпускана от Финландия за семена и семена за зърнени култури
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the results of the aid authorised in Finland for certain quantities of seeds and certain quantities of cereal seed - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1947/2005 as regards national aid granted by Finland for seeds and cereal seed
Дата на документа: 13/06/2007
№ на документ: COM(2007) 323
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове