Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ 31 МАРТ 2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - PROGRESS REPORT AS AT 31 MARCH 2007 ON THE MODERNISATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE EUROPEAN COMMISSION
Дата на документа: 21/06/2007
№ на документ: COM(2007) 343
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове