Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване пускането на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-OOOH71-4) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (единствено текстовете на френски, нидерландски и немски език са автентични)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of food and feed produced from genetically modified sugar beet H7-1 (KM-OOOH71-4) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French, Dutch and German texts are authentic)
Дата на документа: 25/06/2007
№ на документ: COM(2007) 346
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове