Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Годишен доклад за 2007 г. относно политиката за развитие на Европейската общност и прилагане на външното подпомагане през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Annual Report 2007 on the European Community’s Development Policy and the Implementation of External Assistance in 2006
Дата на документа: 21/06/2007
№ на документ: COM(2007) 349
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове