Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад на Комисията относно Гаранционния фонд и неговото управление през 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Annual Report from the Commission on the Guarantee Fund and its Management in 2006
Дата на документа: 28/06/2007
№ на документ: COM(2007) 362
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове