Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Протоколи за изменение на Споразуменията относно някои аспекти на услугите за въздушен превоз между Европейската общност и - Правителството на Грузия - Република Ливан - Малдивската република - Република Молдова- Правителството на Република Сингапур и - Източна Република Уругвай с оглед присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of Protocols amending the Agreements on certain aspects of air services between the European Community and - the Government of Georgia - the Republic of Lebanon - the Republic of Maldives - the Republic of Moldova - the Government of the Republic of Singapore and - the Oriental Republic of Uruguay to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and the Republic of Romania
Дата на документа: 28/06/2007
№ на документ: COM(2007) 366
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове