Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУСКАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL SETTING OUT THE REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION AND MARKET SURVEILLANCE RELATING TO THE MARKETING OF PRODUCTS
Дата на документа: 14/02/2007
№ на документ: COM(2007) 37
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове