Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за управлението на правата за засаждане съгласно глава І от дял II от Регламент (ЕО) № 1493/1999
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on management of planting rights pursuant to Chapter I of Title II of Council Regulation (EC) No 1493/1999
Дата на документа: 29/06/2007
№ на документ: COM(2007) 370
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове