Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за дерогиране на Регламент (ЕО) № 2597/97 относно млякото за пиене, произведено в Естония
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION derogating from Regulation (EC) No 2597/97 as regards drinking milk produced in Estonia
Дата на документа: 07/02/2007
№ на документ: COM(2007) 48
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове