Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС НА СРЕЩА СЪС СЪВЕТА относно подписването и временното изпълнение на Споразумението под формата на размяна на писма относно „Договорени принципи за модернизация на съществуващата система за използване на транссибирските маршрути“ между Европейската общност и държавите-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС НА СРЕЩА В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма относно „Договорени принципи за модернизация на съществуващата система за използване на транссибирските маршрути“ между Европейската общност и държавите-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL AND THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN THE COUNCIL on the signature and provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on "Agreed Principles of the Modernisation of the existing system of utilisation of the Transsiberian routes" between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Russian Federation, on the other hand - Proposal for a DECISION OF THE COUNCIL AND THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, MEETING WITHIN THE COUNCIL on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on "Agreed Principles of the Modernisation of the existing system of utilisation of the Transsiberian routes" between the European Community and its Member States, on the one hand, and the Russian Federation, on the other hand
Дата на документа: 14/02/2007
№ на документ: COM(2007) 55
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове