Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - Междинен доклад до Европейския съвет през пролетта на 2007 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - SOCIAL REALITY STOCKTAKING - Interim report to the 2007 Spring European Council
Дата на документа: 26/02/2007
№ на документ: COM(2007) 63
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове