Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО БЮДЖЕТНИЯ ОРГАН ОТНОСНО ГАРАНЦИИТЕ, КОИТО СЕ ПОКРИВАТ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30 ЮНИ 2006 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION to the budgetary authority on guarantees covered by the general budget situation at 30 June 2006
Дата на документа: 23/02/2007
№ на документ: COM(2007) 66
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове