Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета относно производствата по несъстоятелност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
Дата на документа: 26/02/2007
№ на документ: COM(2007) 70
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове