Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА КЪМ СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията за провеждане на преговори за изработване на международен правнообвързващ инструмент за мерки на държавния пристанищен контрол за предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
Заглавие на английски: RECOMMENDATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in order to authorise the Commission to conduct negotiations for the elaboration of an international legally-binding instrument on port State measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
Дата на документа: 28/05/2008
№ на документ: COM(2008) 333
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове