Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОКЦИДИОСТАТИЦИ И ХИСТОМОНОСТАТИЦИ КАТО ФУРАЖНИ ДОБАВКИ - представен съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE USE OF COCCIDIOSTATS AND HISTOMONOSTATS AS FEED ADDITIVES - submitted pursuant to article 11 of regulation (ec) no 1831/2003 of the european parliament and of the council of 22 september 2003 on additives for use in animal nutrition
Дата на документа: 05/05/2008
№ на документ: COM(2008) 233
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове