Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на второ поколение на Шенгенската информационна система - (ШИС ІІ) - Доклад за напредъка за периода юли – декември 2007 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the development of the second generation Schengen Information System - (SIS II) - Progress Report July – December 2007
Дата на документа: 07/05/2008
№ на документ: COM(2008) 239
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове