Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за сключването на протокол, определящ риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания, за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania for the period 1 August 2008 to 31 July 2012
Дата на документа: 13/05/2008
№ на документ: COM(2008) 243
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове