Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за окончателна оценка на прилагането на програмите МЕДИА плюс и МЕДИА-обучение (2001-2006 г.) и на резултатите от тях
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Final evaluation report on the implementation and the results of the MEDIA Plus and MEDIA Training (2001-2006) programmes
Дата на документа: 08/05/2008
№ на документ: COM(2008) 245
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове