Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Annexes A and B to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
Дата на документа: 08/05/2008
№ на документ: COM(2008) 246
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове