Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА СБЛИЖАВАНЕТО — 2008 г. (изготвен съгласно член 122, параграф 2 от Договора)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION CONVERGENCE REPORT 2008 prepared in accordance with Article 122(2) of the Treaty)
Дата на документа: 07/05/2008
№ на документ: COM(2008) 248
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове